Aanmeldformulier NVPB Netwerkbijeenkomst 19 november 2019Aanmeldformulier NVPB Netwerkbijeenkomst dinsdag 19 november 2019

Dames en heren,

Op dinsdag 19 november 2019 vindt de volgende NVPB netwerkbijeenkomst plaats. Deze middag zullen drie interessante onderwerpen worden belicht.

Programma
14.30 uur Ontvangst
   
15:00 uur Opening en introductie
  Frank Swinkels (bestuurslid NVPB)
   
15:15 uur Duo-presentatie: Duurzaamheid en innovatie
Tineke Schavemaker (RVO) en Pieter Diphoorn (KvK)
   
15:45 uur Presentatie 2: RIVM onderzoek inzake IPM knaagdierbeheersing
  Corine Komen (RIVM)
   
16:15 uur Presentatie 3: De onoverwinnelijke kakkerlak
  Bart Biemans (KAD)
   
16:45 uur Interactieve afsluiting en netwerkborrel
   
18:00 uur Einde

Aanmelden
Bent u NVPB-lid?:

Komt u naar de netwerkbijeenkomst?:

Blijft u bij de netwerkborrel?:


Kosten
Netwerkbijeenkomst, NVPB-lid : gratis
Netwerkbijeenkomst, niet-lid : € 20,00 p.p.
     
Betaling
Aan niet-leden verzoeken wij om het verschuldigde bedrag uiterlijk voor 15 november a.s. over te maken op:
Bankrekening : NL05 ABNA 0579 2689 50 (BIC ABNA NL2A)
T.a.v. : NVPB Netwerkbijeenkomst 19 november 2019

 
  ovv uw (bedrijfs)naam