Ontwikkelingen in de Europese Unie

11-09-2014
Zeer binnenkort loopt de termijn van de Europese Commissie af en gaat een nieuwe Commissie van start onder leiding van Jean-Claude Juncker. In mei 2014 vonden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats en dit heeft ook geleid tot politieke verschuivingen. De NVPB praat u bij over de belangrijkste politieke verschuivingen. 

Europese Commissie
In 2014 loopt de termijn van de huidige Europese Commissie onder leiding van José Manuel Barroso af. Inmiddels is Jean-Claude Juncker benoemd als voorzitter en zijn de andere commissieposten verdeeld. De Commissie bestaat uit verschillende afdelingen en diensten (vergelijkbaar met onze Ministeries). De afdelingen worden directoraten-generaal (DG's) genoemd en worden geleid door een Eurocommissaris. De vorige termijn vaardigde Nederland Neelie Kroes af; zij wordt vanuit Nederland opgevolgd door Frans Timmermans. Hij zal de plaatsvervanger van voorzitter Juncker worden en zal zich bezighouden met Europese regelgeving, relaties tussen de Europese instellingen, rechtsregels en fundamentele rechten. De structuur van de Europese Commissie zal veranderen. Voortaan zullen 6 commissarissen een aantal aanverwante directoraat-generaals aansturen. De volgende commissarissen zullen deze taak vervullen: Frans Timmermans, Kristalina Georgieva, Andrus Ansip, Alenka Bratušek, Valdis Dombrovskis and Jyrki Katainen.

Op het gebied van plaagdiermanagement zijn de volgende DG's van belang:
  • DG Milieu (ENV) onder leiding van Eurocommissaris Karmenu Vella (Malta, sociaaldemocraat);
  • DG Gezondheid en consumentenbescherming (SANCO), onder leiding van Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis (Litouwen, sociaaldemocraat)

Verkiezingen Europees Parlement
Gedurende mei jongstleden hebben in alle lidstaten de Europese verkiezingen plaatsgevonden. Het Europees Parlement bestaat uit 751 parlementariërs afkomstig uit alle lidstaten. Uit het midden van de parlementsleden wordt een voorzitter benoemd. De Duitse sociaaldemocraat Martin Schulz is door de Europarlementariërs herkozen voor een periode van 2,5 jaar. Nederland mag in totaal 26 van deze zetels bekleden. Er werd een lage kiezersopkomst verwacht, maar de opkomst bleef nagenoeg gelijk. De (nationale en Europese) verkiezingsuitslag kunt u hier teruglezen. 

Europese fracties
De nationale fracties vormen Europese fracties met partijen uit andere landen van een vergelijkbare politieke stroming. De fracties bestaan uit minimaal 25 parlementsleden en vertegenwoordigen minimaal een vierde van de lidstaten. Opvallend bij de verkiezingsuitslag is dat voor de euro sceptische partijen een grote overwinning werd verwacht, maar die bleef uit. Deze diverse groep van niet-gebonden fractieleden hebben uiteindelijk 13 extra zetels gekregen en blijven de kleinste groep in het Europees Parlement. De volgorde in de drie grootste partijen was bij in de periode 20009-2014: Christendemocraten (EPP) met 265 zetels, sociaaldemocraten (S&D) met 184 zetels en de liberalen (ALDE) met 84 zetels. Het speelveld is sinds de verkiezingen in 2014 veranderd in: EPP 221 zetels, S&D 191 zetels en de ECR, de conservatieven, met 94 zetels. Meer informatie over de verschillende Europese fracties kunt u hier teruglezen. 

Parlementaire commissies
Uit het midden van het Europees Parlement worden parlementaire commissies samengesteld, zoals ENVI, zie hieronder. Deze commissies hebben een eigen deelterrein en bereiden de werkzaamheden van de plenaire vergaderingen voor. Ze wijzigen wetsvoorstellen en kunnen deze goedkeuren en zij stellen initiatiefverslagen op en kunnen deze goedkeuren. Daarnaast bekijken zij de voorstellen van de Europese Commissie en de Europese Raad en stellen zij verslagen op die aan de plenaire vergadering worden voorgelegd. Een parlementaire commissie bestaat uit 25 tot 71 EP-leden. Iedere commissie heeft een voorzitter, een bureau en een secretariaat. De commissie is een afspiegeling van de samenstelling van het Parlement. De EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) is het belangrijkst op het gebied van plaagdierbeheersing. 

ENVI
De EP-Commissie ENVI bestaat uit 68 Europarlementariërs. Giovanni La Via is benoemd als voorzitter van de ENVI commissie. Nederland is goed vertegenwoordigd in ENVI:
  • Bas Eickhout (GroenLinks)
  • Gerben Jan Gerbrandy (D66)
  • Annie Schreijer-Pierik (CDA)
Plaatsvervanger(s)
  • Jan Huitema (VVD)
  • Anne-Marie Mineur (SP)
  • Olaf Stuger (PVV)
Hier kunt u meer teruglezen over de werkzaamheden van de EP-Commissie ENVI.
Hier kunt u de volledige samenstelling van deze commissie terugvinden.


Nieuwsarchief