Themabijeenkomst Plaagdiermanagement

31-07-2015
Donderdag 15 oktober 2015 organiseren de Koninklijke Vereniging voor Afval– en Reinigingsmanagement (NVRD) en de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) gezamenlijk een Themabijeenkomst over plaagdiermanagement.

Beheersen van overlast van ratten en muizen is een publiek belang en valt gedeeltelijk onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. Effectief plaagdiermanagement staat aan de basis hiervan. Preventie maakt een steeds belangrijker onderdeel uit van plaagdierbeheersing. De NVRD en NVPB vinden daarom kennisuitwisseling op het gebied van plaagdiermanagement erg belangrijk.

Plaagdierbestrijding actueel
Plaagdiermanagement staat volop in de belangstelling, onder andere vanwege de gesignaleerde toename van rattenoverlast. Ook staatssecretaris Mansveld stelt dat het werken volgens de beginselen van Integrated Pest Management (IPM) wat haar betreft meer aandacht verdient. In een brief aan de Tweede Kamer kondigt zij daarom deze Themabijeenkomst aan. Er zal tijdens de Themabijeenkomst uitgebreid aandacht worden besteed aan het Handboek over het buitengebruik van rodenticiden (een IPM-werkmethode), non-tox bestrijding en wat dit betekent voor gemeenten en voor de professionele plaagdiermanager.

Programma en sprekers
Het wordt een dag met plenaire lezingen, deelsessies en stands van bedrijven. De directeur van de NVRD, Olaf Prinsen, en de voorzitter van de NVPB, Martin van der Bent, openen de dag. Jenny Thunnissen, inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en Ingrid Becks-Vermeer, plaatsvervangend directeur voor het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zullen (recente) ontwikkelingen in plaagdiermanagement belichten. Een panel van ervaringsdeskundigen zal met elkaar in gesprek gaan over actualiteiten.

Naast deze sprekers zijn er tal van interessante deelsessies en sprekers waarbij onderwerpen aan bod komen zoals, onderzoek naar rattenoverlast, de laatste innovaties, preventieve technieken en alternatieve methoden.
Bekijk alvast het concept-programma in de bijlage!
 
Waar en wanneer?
  • Donderdag 15 oktober 2015
  • 09:30 tot 17:15 uur
  • Congrescentrum Woudschoten, Zeist
Inschrijven
Deelname kost (ex. BTW) € 125,-
NVPB-leden € 60,-
Inschrijven kan via deze link

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

Sponsoring
Er is nog plaats voor sponsoren. Indien u interesse heeft om met een stand aanwezig te zijn of interesse heeft in sponsoring, dan kunt u contact opnemen met Mies Beljaars, NVPB, via: nvpb@nvpb.orgNieuwsarchief