KNB event ‘Integrated Pest Management bij knaagdierbeheersing’

12-10-2018
Geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM) bij knaagdieren: wat gaat er goed en wat kan er beter? Op 6 november kunt u hierover mee praten tijdens een middagbijeenkomst van het Kennisnetwerk Biociden. 

Lees het programma en meld u aan.Het Kennisnetwerk Biociden (KNB) organiseert in samenwerking met het Ministerie van IenW, het Ctgb, stichting KPMB en brancheorganisaties NVPB en PLA..N. dit event voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met knaagdierbeheersing, zoals:
  • professionele plaagdierbeheersers
  • agrarisch ondernemers
  • opdrachtgevers, zoals vertegenwoordigers vanuit de horeca, retail en detailhandel en woningbouwcorporaties
  • overheden, zoals gemeenten
Bij IPM ligt de nadruk op het voorkomen van dierplagen. Als preventieve maatregelen niet werken, moeten allereerst niet-chemische middelen worden toegepast. Pas als deze niet werken, mogen rodenticiden worden ingezet.

Tijdens het event komen alle aspecten van IPM bij knaagdieren aan bod. We starten de middag met verschillende presentaties over de risico’s van knaagdieren en het overheidsbeleid voor IPM. Namens de NVPB verzorgt Joan Schouten een presentatie over de praktische toepassing van IPM bij knaagdieren. Vervolgens kunt u tijdens een aantal workshops naar keuze meepraten over onderwerpen als knaagdierbeheersing in agrarisch gebied, belemmeringen in regelgeving en innoverende producten en technieken. De NVPB leidt één van deze workshops die gaat over knelpunten in wet- en reglegeving en waarin oplossingen worden verkend. We sluiten de dag af met een plenaire discussie en een aansluitende borrel.  

Het event vindt plaats bij het RIVM in Bilthoven.

Heeft u zich al aangemeld?


Nieuwsarchief