NVPB Netwerkbijeenkomst 22 november 2018

02-11-2018
Datum                  : donderdag 22 november 2018
Locatie                 : Hotel Van der Valk, Breukelen
Aanvang              : 14.30 uur met aansluitend een netwerkborrel
 
Spreker 1: Johan Stoelwinder – Fretten en alles wat daaronder behoort
Johan Stoelwinder is faunaspecialist bij Anticimex en hij zal ons bijpraten over ‘fretten en alles wat daaronder behoort’.
 
Spreker 2: Marcel Nijssen– Nieuwe werkzame stof cholecalciferol
Marcel Nijssen is Business development manager Environmental Science (ES) bij Bayer CropScience. Hij zal een toelichting geven op de ontwikkeling van de nieuwe werkzame stof cholecalciferol (Vitamine D).

Spreker 3: Sara Burt – Wilde muizen in Utrecht
Sara Burt is microbioloog en assistent professor aan de universiteit van Utrecht. Haar onderzoek Wilde muizen  in Utrecht sluit naadloos aan bij het thema van vanmiddag. Sara zal de resultaten van haar onderzoek presenteren.

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door:

en


 
Programma
14.30 uur Ontvangst
   
15:00 uur Opening en introductie
  Jan Verschoor, secretaris NVPB
   
15:15 uur Fretten en alles wat daarbij hoort
  Johan Stoelwinder, faunaspecialist
   
15:45 uur Nieuwe werkzamestof D3
  Marcel Nijssen, Business develop manager Bayer
   
16:15 uur Wilde muizen in Utrecht
  Sara Burt, microbioloog Universiteit van Utrecht
   
16:45 uur Interactieve afsluiting en netwerkborrel
   
18:00 uur Einde
 
Aanmelden:
Bent u NVPB-lid?:

Komt u naar de netwerkbijeenkomst?:
Blijft u bij de netwerkborrel?:


Kosten
Netwerkbijeenkomst, NVPB-lid : gratis
Netwerkbijeenkomst, niet-lid : € 20,00 p.p.
     
Betaling
Aan niet-leden verzoeken wij om het verschuldigde bedrag uiterlijk voor 15 november a.s. over te maken op:
Bankrekening : NL05 ABNA 0579 2689 50 (BIC ABNA NL2A)
T.a.v. : NVPB Netwerkbijeenkomst 22 november 2018
    ovv uw (bedrijfs)naam

U kunt niet contant betalen. Bij verhindering ontvangt u het betaalde bedrag
niet retour.

 


Nieuwsarchief