Vliegen

Het wordt warmer, we gaan buiten zitten en de overlast van vliegen neemt weer toe. Wat doen we er aan? We moeten dan wel weten om welke vlieg het gaat! In deze editie van de Allemaal Beestjes leest u wat u zelf kunt doen om overlast te voorkomen en wanneer een professioneel plaagdiermanagementbedrijf moet worden ingeschakeld.
 
Waar komt de vlieg voor?
Vliegen kunnen zich op beschutte plaatsen, zoals in keukens, opslagplaatsen, zolders, kruipruimten en stallen, ongestoord ontwikkelen. Warm weer draagt bij aan de ontwikkeling van vliegen. Dan kan dus ook een ware vliegenplaag ontstaan.
 
Doorgaans voedt een volwassen vlieg zich met afvalresten, kadavers en bloed (rundvee). Een vlieg kan 600 tot 2000 eitjes leggen, in series van 100-150 stuks. De hele ontwikkeling van de vlieg, van ei tot volwassen vlieg, kan onder gunstige omstandigheden binnen 1 tot 3 weken rond zijn. Vliegen hebben een voorkeur voor plaatsen waar natuurlijke afvalproducten voorkomen, zoals mesthopen, vuilnisemmers, maar ook de aarde van planten.
 
Hoe herken ik de vlieg?
Vliegen zijn er in vele soorten en maten. Vliegen hebben één ding gemeen. Na enkele dagen dat het eitje is gelegd, ontstaat een larfje. Na weer een aantal dagen vormt het larfje zich om naar een cocon, waaruit vervolgens een vlieg voortkomt. Wij zetten hieronder de meest voorkomende vliegen op een rijtje.
 
De kamervlieg
De kamervlieg leeft van afvalresten die mensen weggooien en niet opruimen (‘opruimers’) en kadavers.
U kunt kamervliegen weren door:
•             Afval weg te halen en schoon te werken.
•             Afvalcontainers ver uw pand te plaatsen en regelmatig te reinigen.
•             Dode dieren, voerresten en mest te verwijderen.
•             Horren te plaatsen voor openstaande ramen en deuren.
•             Afvalbakken te voorzien van deksel en deze dagelijks te legen.
De kamervlieg kan het best worden bestreden door een vliegenlamp en plakstrips te plaatsen.
 
De steekvlieg
De steekvlieg leeft van bloed van dieren (rundvee). Deze vlieg komt vaak in het tweede gedeelte van de zomer voor en plant zich voort in afval, voer, mest en kadavers. Ook hier bieden een vliegenlamp en plakstrips uitkomst.
 
De fruitvlieg
De fruitvlieg leeft van rottend, plantaardig materiaal en voedsel- en voerresten.
Fruitvliegen zijn goed te weren:
•             Zorg voor schone prullenbakken, die regelmatig worden geleegd.
•             Spoel afvoerputjes en spoelbakken regelmatig door.
Een bestrijding is vaak na een goede weringsactie niet meer nodig.
 
De vleesvlieg
De vleesvlieg (of bromvlieg) ontwikkelt zich op vlees, aas of kadavers. Door de blauwe of groene kleur zijn ze vaak goed te herkennen. Zijn er meerdere van deze vliegen in de buurt dan doelt dit vaak op een dood dier in de omgeving. Ruimen van het (vaak verborgen) kadaver verhelpt overlast. Een vliegenlamp kan ook helpen bij de bestrijding van deze vlieg.
 
De motmug
De motmug komt veel voor in de woningbouw en leeft in het riool. Door opdroging van het waterslot ontstaat een open verbinding met het riool en zo kan de motmug binnekomen. Ook een beschadigd riool in de kruipruimte kan de oorzaak zijn. Door regelmatig de afvoerputjes door te spoelen en het riool te onderhouden, kunt u overlast voorkomen.
 
Hoe kan ik een vliegenplaag verhelpen?
Houdt de vliegenplaag in uw woning of omgeving aan? Schakel dan een deskundig bedrijf in. Sommige middelen zijn effectief, maar mogen alleen worden gebruikt door deskundigen die in het bezit zijn van een vakdiploma.
 
Alle leden van de NVPB zijn deskundig op het gebied van plaagdier-management. U kunt de leden herkennen aan het NVPB logo. Daarnaast kunt u op de website van de NVPB per provincie zien welk bedrijf uw probleem kan oplossen.
 
Over de NVPB
De Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) kent haar oorsprong meer dan 40 jaar geleden en staat garant voor goede service, hoogwaardige kwaliteit en, waar mogelijk, het gebruik van producten die het milieu zo min mogelijk belasten.
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de NVPB.