Levend vangen en merken van muskusratten

13-04-2013 - Levend vangen en merken van muskusratten
Muskusratten beschadigen dijken en kades. Maar hoe erg beschadigen ze die? En vindt bestrijding van muskusratten op de beste manier plaats? Dit jaar is de veldproef muskusratten van start gegaan waarin deze vragen beantwoord moeten worden. De Zoogdiervereniging coördineert samen met Altenburg & Wymenga en de Unie van Waterschappen het levend vangen en merken van muskusratten binnen dit project.
Lees hier meer over hoe het merken van muskusratten in de praktijk werkt, en bekijk en luister het volledige televisie-en radioverslag van Vara's Vroege Vogels.

Bron: Natuurbericht.nl,bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op zaterdag 13 april 2013