Nieuwe methode bestrijding muskusratten

13-11-2012 - Nieuwe methode bestrijding muskusratten
Dijken beschermen tegen muskusratten maakt de intensieve jacht op deze dieren misschien minder nodig. Dat is de inzet van een veldproef die de waterschappen in januari starten.
Lees hier verder voor het gehele artikel.

Bron: website Boerderij.nl d.d. 13 november 2012