Branchevereniging pleit voor bronaanpak bij bestrijding van meeuwenoverlast.

Branchevereniging pleit voor bronaanpak bij bestrijding van meeuwenoverlast.

PERSBERICHT

4 september 2009 

BRANCHEVERENIGING PLEIT VOOR BRONMAATREGELEN BIJ AANPAK MEEUWENOVERLAST Overlast van meeuwen in kuststeden zoals Den Haag moet bij de bron worden aangepakt. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) in een reactie op het artikel in de Telegraaf van 1 september ‘Den Haag wil meeuwen bestrijden’. In mogelijke maatregelen tegen de vos, de natuurlijke vijand van de meeuw, zoals door minister Verburg wordt geopperd, ziet de NVPB niets. “De hoeveelheid voedsel die in de binnenstad gemakkelijk voor handen is, zal op meeuwen aantrekkingskracht blijven uitoefenen. De hoeveelheid vossen in de duinen verandert daaraan niets. De enige manier waarop het aantal meeuwen en daarmee de overlast effectief kan worden teruggedrongen, is door repressieve maatregelen in de binnensteden zelf te nemen”,  zo stelt NVPB-woordvoerder Bert Spierings.  

In genoemd artikel wordt gesuggereerd dat meeuwen mogelijk uit hun natuurlijke omgeving in de duinen worden verjaagd door vossen, die daar rondstruinen. Een suggestie die Spierings van de hand wijst. “In hun zoektocht naar voedsel laten meeuwen zich leiden door de gunstige omstandigheden in de binnenstad. En hoe dichter die bij hun natuurlijke leefomgeving ligt, hoe sneller ze zich daar zullen ophouden. Vandaar de toenemende overlast in kuststeden als Den Haag of Haarlem. Een al of niet aanwezige toename van het aantal vossen in de duinen staat daar volledig los van.” Spierings trekt de vergelijking met de duif, een andere beruchte ‘bezoeker’ van de binnenstad.  “Ook duiven trekken naar de binnenstad vanwege de gunstige leefomstandigheden. Er is altijd voldoende voedsel voor handen en daar komen vogels nu eenmaal op af.” 

Minder aantrekkelijk

Bij de bestrijding van meeuwen en andere vogels is wat de NVPB betreft dan ook nadrukkelijk een rol weggelegd voor de inwoners zelf. “Een manier om overlast van vogels terug te dringen, is te voorkomen dat voedsel op straat terecht komt.  Zorgvuldig omgaan met afval dus.  Ondergrondse vuilcontainers kunnen daarin ook een rol spelen. Waar het duiven betreft, kunnen wij als plaagdiermanagement bedrijven uiteenlopende maatregelen nemen. Denk aan het spannen van netten of het ruimen van eieren. In sommige gevallen wordt een vergunning afgegeven om duiven te kunnen afschieten”, aldus Spierings. “Meeuwen zijn nog steeds beschermd door de Europese Vogelrichtlijn en de Flora- en faunawet. De overlast van deze dieren in de binnenstad is echter een gegeven. En het afschieten van vossen biedt daarvoor echt geen soelaas. Overlast moet bij de bron worden aangepakt en dat betekent maatregelen nemen in de binnenstad om het voor vogels minder aantrekkelijk te maken, zich daar te vestigen. Als branchevereniging denken we graag mee over alternatieve bestrijdingsmethoden om de overlast van deze dieren tegen te gaan”, aldus Spierings.

 


Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NVPB. Contactpersoon: Dhr. S. Muijser, tel. 070 - 7503100. 

Meer informatie over de Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) vindt u op www.nvpb.org. Hier vindt u tevens de lijst met aangesloten bedrijven.