Ziekenhuis problematiek

Ziekenhuis problematiek

PERSBERICHT-Branchevereniging plaagdiermanagement bedrijven (h)erkent ervaringen ziekenhygiëne 28-04-09

 

De NVPB (Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven) reageert hoegenaamd niet verbaasd op de beelden van het televisieprogramma ZEMBLA van vorige week. De branchevereniging is dan ook al geruime tijd een fervent voorvechter van betere hygiëne in zorginstellingen. Helaas vormt plaagdierpreventie nog te vaak een sluitpost op de begroting.  En wordt bij muizen op de gang of vliegende insecten in de operatiekamer te makkelijk gekozen voor een snelle bestrijding, zonder oog te hebben voor het risico op herhaling. De oplossing, zo betoogt de NVPB, ligt in een integrale benadering.

 

"Overlast van plaagdieren heeft niet alleen betrekking op het gebouwenbeheer", aldus Jenno Brookman, namens de NVPB. Vrijwel dagelijks krijgt hij in ziekenhuizen en zorginstellingen de gevolgen van slechte hygiëne onder ogen. " In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, zijn plaagdieren in zorginstellingen geen uitzondering. Maar het antwoord ligt niet in een snelle bestrijding. Veel belangrijker is het om de oorzaak van de overlast te achterhalen en herhaling te voorkomen. Succes staat of valt dan met een integrale benadering. Afvalmanagement, de wijze van schoonmaak en onderhoud, het heeft allemaal met elkaar te maken. Pas wanneer die disciplines op elkaar aansluiten, kies je voor een consistente en daarmee zinvolle aanpak. Alle andere maatregelen zijn slechts lapmiddelen. En dan is het ‘slechts' afwachten voordat er zich weer een acuut probleem voordoet. Met alle gevolgen vandien."

Integraal

Inmiddels hebben Brookman en zijn collega's contact met de Nederlandse Vereniging van Hygiënisten, de beroepsvereniging voor adviseurs infectiepreventie binnen instellingen van gezondheidszorg. Via die weg hopen zij het belang van plaagdierpreventie in zorginstellingen te kunnen vertalen in formele procedures. Het feit dat deze tot op de dag van vandaag ontbreken, is tekenend voor de volgens Brookman ‘te beperkte' visie op dit onderwerp. "Vreemd genoeg geldt er wel een formele procedure waar het gaat om de aanwezigheid van huisdieren in organisaties als deze. En dat terwijl iedereen zich bewust is van de gezondheidsrisico's van plaagdieren. Ze horen in zorginstellingen niet thuis. Pas als we dat met elkaar onderstrepen en daar ook in de organisatie de juiste consequenties aan verbinden, kiezen we voor een permanente en veilige oplossing", aldus Brookman. "Natuurlijk voeren we ook die eenmalige bestrijdingsacties uit. Maar veel liever kiezen we voor preventie, voor een integrale aanpak van het probleem.  Ook hier geldt immers ‘voorkomen is beter dan genezen'."