Keurmerk Plaagdiermanagement versterkt de branche

Keurmerk Plaagdiermanagement versterkt de branche

Persbericht
 
Den Haag, 25 oktober 2012
 
Hogere veiligheid mens en milieu door borging van kwaliteit
Keurmerk Plaagdiermanagement versterkt de branche
 
De Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) heeft tijdens het Symposium ‘De belanghebbenden bij kwaliteit’ de nadruk gelegd op het Keurmerk Plaagdiermanagement en aandacht gevestigd op de Stichting die hiervoor in het leven wordt geroepen. Met de invoering van het Keurmerk Plaagdiermanagement wil de branchevereniging NVPB de markt nog verder professionaliseren. Doordat hiermee de kwaliteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd, zal de veiligheid voor de mens en het milieu worden verhoogd.
 
Zelfregulering
Tijdens het Symposium op maandag 15 oktober jl. is het Keurmerk Plaagdier­management van diverse kanten belicht. Deze nieuwe kwaliteitsnorm helpt de overlast van plaagdieren, zoals van ratten, muizen en insecten te elimineren, en het onnodige gebruik van biociden daartegen terug te brengen. Met dit keurmerk zet de branchevereniging een grote stap in de kwaliteitsborging van plaagdierbeheersing. Er is duidelijk gemaakt welke toegevoegde waarde het Keurmerk voor de Plaagdiermanagementbedrijven zelf, de inspectie­diensten en de klanten kan bieden. 
Volgens Conno de Ruijter, als association manager betrokken bij het Keurmerk PMB, was de branche toe aan een dergelijk initiatief. ‘Het keurmerk geeft invulling aan zelfregulering voor de hele branche. Het zal de veiligheid verhogen voor mens en milieu en de kwaliteit van de dienstverlening waarborgen. Het keurmerk verbetert het imago, het resultaat van een bedrijf en het schept duidelijkheid naar zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer’.
Hoewel de Stichting Keurmerk PMB, kortweg Stichting KPMB, pas op 1 januari 2013 officieel wordt opgericht, heeft de opstart een voorspoedige aanvang genomen. Veertien bedrijven hebben hun certificaat al binnen en dit aantal zal de komende tijd verder oplopen. Zij fungeren daarmee als aanjager voor de overige bedrijven in de sector. Ieder bedrijf kan het Keurmerk aanvragen. Deze invulling van zelfregulering sluit aan bij de veranderende opstelling van de klanten aangaande voedselveiligheid en duurzaamheid en van de opstelling van de overheid op het gebied van inspecties.
 
Toegevoegde waarde Keurmerk
Zowel IL&T als de NVWA benadrukt de mogelijkheden waarop het Keurmerk van waarde kan zijn. Sipke Havinga (IL&T): ‘Inmiddels gaan we uit van het vertrouwen dat bedrijven het goed willen doen. We willen de inspectielast omlaag brengen zodat bedrijven die het zichtbaar goed doen met rust worden gelaten’. Ook Ghislaine Mittendorff (NVWA) geeft een vergelijkbaar signaal af. ‘We gaan toe naar een kleinere overheid met minder regeldruk. Vooral de invloed van het keurmerk op de zelfregulerende werking en het zelfreinigende vermogen binnen de sector kan de inspectielast in de toekomst flink verlagen.’

Rolverdeling opdrachtgever en opdrachtnemer
Op het Symposium is veel aandacht gegeven aan de rolverdeling tussen de opdracht­gever en opdrachtnemer. Er wordt duidelijk gemaakt dat beide partijen een verantwoordelijkheid hebben, waarbij het ook helder is dat “ieder zijn vak en specialisme” heeft.
Anne-Corine Vlaardingerbroek van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) geeft aan dat zij zelf al richtlijnen hebben opgesteld, waar ook het plaagdiermanagement een onderdeel van uitmaakt. ‘Bij iedere supermarkt is er een persoon verantwoordelijk voor het plaagdiermanagement. Het schoonmaken van de winkels moet volgens een vaste planning verlopen en het gebruik van bestrij­dingsmiddelen moet tot een minimum beperkt blijven. En als het wel wordt gebruikt dan mag het nooit in het zicht van de klant.’
Dat het terugdringen van bestrijdingsmiddelen mogelijk is, maakt Maarten Boonstra van de Sonneveld Group duidelijk. Bij Sonneveld werd – als leverancier van grondstoffen voor bakkerijen – bewust gekozen om te investeren in maatregelen die bijdragen aan de voedselveiligheid. Na een eerste piek in de kosten, begint dit nu zijn vruchten af te werpen. Er is een verhoging van de voedselveiligheid, een vermindering van productschade en daarnaast wordt een positieve stap gezet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.’
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
 
Voor meer informatie over het Keurmerk Plaagdiermanagement kunt u contact opnemen met:
 
NVPB                                                                     Evident P.R. bv 
Conno de Ruijter                                                     Coen Staal       
Telefoon: 070 - 750 31 11                                       033 - 455 87 78           
E-mail: nvpb@nvpb.org                                           coen@evidentpr.nl        
Internet: www.nvpb.org                                          www.evidentpr.nl        
 
 
Het persbericht en het Keurmerk logo zijn digitaal verkrijgbaar via de volgende link:
 
http://social.evidentpr-pers.nl/index.php/2012/10/nvpb-keurmerk-plaagdiermanagement/