Welkom op de website van de NVPB!

De NVPB is de branchevereniging van en voor Plaagdiermanagement Bedrijven in Nederland. De NVPB behartigt de belangen van 50 bedrijven die, wat betreft uitvoerende werkzaamheden, gezamenlijk zo'n 90% van de Nederlandse markt vertegenwoordigen. De vereniging streeft naar een verhoging van de kwaliteit en verdere professionalisering van de gehele branche. Om hieraan bij te dragen is het Keurmerk Plaagdiermanagement ontwikkeld.

Op deze website vindt u informatie over de vereniging, haar leden en algemeen nieuws over de branche.

Klik hier voor een overzicht van de bedrijven die zich hebben gecertificeerd voor het Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven.

 

NVPB nieuws

Abonneer
Archief

25-11-2019 -

NVPB-netwerkbijeenkomst d.d. 19 november 2019

Dinsdag 19 november vond de NVPB-netwerkbijeenkomst plaats. Onder grote belangstelling werden drie aansprekende presentaties gegeven.

18-10-2019 -

NVPB Netwerkbijeenkomst d.d. 19 november 2019

Op dinsdag 19 november 2019 vindt de volgende NVPB netwerkbijeenkomst plaats. Deze middag zullen drie interessante onderwerpen worden belicht.

06-06-2019 -

Rattenoverlast in Nederland: voorkom Parijse toestanden!

Op World Pest Day brengt de NVPB een persbericht over rattenoverlast in Nederland onder uw aandacht.

Parijs kampt met een heuse rattenplaag. Bewoners krijgen een boete als zij geen maatregelen nemen, zoals het plaatsen van vallen of het inzetten van gif. Ook in Nederland speelt deze problematiek en het beeld is dat de overlast toeneemt. Op World Pest Day vraagt de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) aandacht voor de belemmeringen voor een effectieve aanpak van dierplagen door professionele plaagdierbeheersers. “Met name op provinciaal niveau worden beperkingen ervaren voor een effectieve integrale aanpak van dierplagen”, aldus Jan Verschoor (secretaris NVPB). Daarnaast pleit de NVPB voor een brede erkenning van de beroepsopleiding voor professionele plaagdierbeheersers.
 In het nieuws

Bron: website NOS.nl d.d. 26 juni 2017
Bron: website Naturetoday d.d. 21 juni 2017
Bron: website Nature Today d.d. 21 mei 2017

Agenda NVPB vergaderingen & Lezingen & Vakbeurzen      

16 jan 2020          NVPB Nieuwjaarsbijeenkomst
                             
31 jan 2020          NVPB Technische Commissie
                             Gouda

11 feb 2020          NVPB Hout Commissie
                             Gouda

21 feb 2020          NVPB Marketing & Communicatie Commissie
                             Gouda  Platform Biociden